streda 18. februára 2009

Transformácia mysle v siedmich bodoch

Geše Čekawa

Om svasti
Pocta veľkému súcitu
Esencia tohto nektáru inštrukcií
je z línie Serlingpu.

Prvý bod
Najprv sa cvič vo všetkých prípravých cvičeniach.

Druhý bod
Ked si dosiahol stabilitu, získaj tajné (učenie).
Považuj všetky javy za sen.
Pozoruj nezrodenú prirodzenosť javov.
Protijed sa sám od seba oslobodí.
Spočiň svojou (meditáciou) na prirodzenosti
základu všetkého: esencii (cesty).
V čase medzi meditáciami buď tvorcom ilúzie.
Je to ako diamant, slnko a leičivý strom.
Keď kvitne päť druhov úpadku,
premeň ich na cestu k plnému prebudeniu.
Vypuď objekt všetkých obvinení.
Medituj na veľkú láskavosť všetkých.
Praktikuj kombináciu brania a dávania.
Začni postupne braním z tvojej strany.
Posaď tieto dve obkročmo na dych.
Sú tri objekty, tri jedy a tri zdroje cnosti.
Pamätaj na ne opakovaným pripomínaním.
Praktikuj všetky aktivity podľa týchto slov.

Tretí bod
Keď je nádoba a jej obsah naplnený necnosťou,
premeň tieto nepriaznivé okolnosti na cestu
k plnému prebudeniu.
Využi každú bezprostrednú okolnosť na meditáciu.
Maj štyri prípravy, najvyššiu z metód.

Štvrtý bod
Zozbieraj stručnú esenciu tejto rady.
Spoj prax jedného života s piatimi silami.
Inštrukciou pre veľký voz transmigrácie
vedomia je aplikovať práve tých päť síl,
ktoré spočívajú v dokonalej pozícii.
Všetka dharma sa pozbiera do jedného zámeru.
Udržuj dvoch svedkov najvyššej dôležitosti.

Piaty bod
Si vždy doprevádzaný radostnými myšlienkami.
Obrátený prístup indikuje transformáciu.
Cvičíš sa, ak si schopný, hoci si aj rozptýlený.

Šiesty bod
Vždy praktikuj tri obecné body.
Zatial čo zostaneš prirodzený, zmeň svoj prístup.
Nehovor o chybách druhých.
Nepremýšľaj o tom, čo vidíš v druhých.
Najprv očisti akékoľvek zatemnenie máš najťažšie.
Vzdaj sa všetkej nádeje na odmenu.
Zanechaj jedovaté jedlo.
Neposluhuj ústrednému objektu zhovievavo.
Buď ľahostajný k zlomyseľným vtipom.
Nečakaj v zálohe.
Neútoč na srdce.
Nenakladaj na teľa náklad pre dzö.
Nesúťaž v pretekoch na poslednú chvíľu.
Nebuď zradný.
Neznižuj boha na úroveň démona.
Nepôsob utrpenie, aby si získal šťastie.

Siedmy bod
Praktikuj všetky jógy (alebo aktivity) jednu po druhej.
Praktikuj každé potlačenie poruchy po jednom.
Sú dve povinnosti: začiatok a koniec.
Prekonaj akúkoľvek situáciu, ktorá povstane, či už (dobrú alebo zlú).
Stráž oba body viac než svoj život.
Praktikuj tri obtiaže.
Dosiahni tri prvotné príčiny.
Medituj na tri neupadajúce prístupy.
Maj tri neoddeliteľnosti.
Vždy praktikuj s čírou nestrannosťou k všetkým objektom.
Pestuj hlbokú a širokú aplikáciu všetkých zručností.
Vždy medituj na tých, čo sú ti blízki.
Nezávis na iných okolnostiach.
Usiluj sa obzvlášť teraz.
Nenasleduj zvrátené činy.
Nebuď výstredný.
Nepodceňuj svoje schopnosti.
Osloboď sa skrz dve: pozorovanie a analýzu.
Nechvastaj sa.
Nemsti sa.
Nebuď rozptýlený.
Netúž po vďačnosti.

Pred praktikovaním som skúmal moje narastajúce činy,
(potom) kvôli mnohým mojim prianiam,
keď som trpel a podstúpil útoky a kritiku,
požiadal som o inštrukcie na skrotenie lipnutia na sebe.
Ak teraz zomriem, nebudem ľutovať

Preložil Brian Beresfrod pre Wisdom Publ. Londýn. Do slovenského jazyka preložil Kunzang.
Poznámka prekladateľa: Uvedené tézy nie je možné pochopiť bez ďalšieho komentára.

Žiadne komentáre: