utorok 2. októbra 2007

Posmešná rada štyrom školám

Džamgön Mipham

Namo mandžušríje!

Nech vďaka osvietenej aktivite víťazných buddhov
a zručným prostriedkom ich bódhisattvovských potomkov,
štyri školy buddhistického učenia, staré a nové,
úspešne šíria svoje dokonalé oslobodzujúce metódy.

Autoritatívny prenos sútry, to je Gändänpa,
Autoritatívny prenos mantry, to je Ňingmapa
Autoritatívny prenos komentárov, to je Sakjapa
Autoritatívny prenos praxe, to je Kagjüpa.

Sakjapovia sú majstrami v učenosti,
Gändänpovia sú majstrami v debate,
Kagjüpovia sú majstrami v realizácii,
Ňingmapovia sú majstrami v duchovnej sile.

Toto sú štyri nádherné línie odkazu učení,
Ňingmapovia, ktorých pohľad je mimo všetkých obmedzení,
Kagjüpovia, ktorí sa usilujú v meditácii,
Gändänpovia s ich dokonalým jednaním a
Sakjapovia s ich vyváženou praxou rozvoja a zavŕšenia.

Hoci všetky tieto tradície majú nekonečné kvality,
každá z nich zdôrazňuje osobitnú prax.

Ňingmapovia recitujú nosom,
Sakjapovia recitujú ústami,
Gändänpovia vyludzujú melódie najmä hrdlom
a Kagjüpovia recitujú z hĺbky svojho vnútra.

Gändänpovia udržujú úplnú cestu štúdia textov, teda sú ako telo učení,
Sakjapovia zjednocujú pohľad sútry a mantry, takže sú ako oči učení,
Kagjüpovia premieňajú všetko na jedinú prax oddanosti, takže sú ako srdce učení,
Ňingmapovia majú hlboké korenné inštrukcie tantier a sádhán, teda sú ako životná sila učení.

A teraz trochu vtipu:

Ňingmapovia tvrdia, že majú cestu, ktorou sa dá dosiahnuť stav Vadžradharu prostredníctvom praxe jasného svetla Dzogčhenu, kde netreba oporu vonkajšej partnerky a tak ďalej. Ale aj tak lámovia vravia, že sa musia oženiť, aby predĺžili svoj život, zdokonalili jasnosť svojho pohľadu, udržali si svoje dobré zdravie, aby im manželka asistovala pri objavení teriem a aby priniesli úžitok bytostiam. Nevravia, že by pre dobro učení mali učiť a praktikovať! Že by manželstvo mohlo byť spôsobom, ako prospieť učeniam a bytostiam a náhradou za učenie a prax a zároveň zdokonalilo jasnosť pohľadu a tak ďalej, je si myslím nemožné!

Gändänpovia tvrdia, že liekom na všetky utrpenia bytia je múdrosť rozpoznávajúca ne-ja. A predsa, keď sa priblížia k tejto realizácii ne-ja, sú takí nervózni z toho, že by mohli stratiť svoju identitu, že nemôžu obsedieť na svojich meditačných poduškách. Kedysi sa malo za to, že keď dosiahneme cestu videnia a jasnú skúsenosť nejastva, ktorá jej predchádza, budeme prežívať pocit obrovského šťastia, takže si myslím, že to musí byť príznak súčasnej doby úpadku!

Sakjapovia robia veľký záver, že by sme sa nemali príliš sústreďovať na naše vonkajšie jednanie, lebo vnútorná múdrosť je predsa najdôležitejšia. Ale aj tak, keď recitujú sadhánu Hévadžru – Lamdü, prísne udržujú zvyk, že neopustia svoje miesto, lebo tým by porušili svoj sľub. Dokonca aj keby potrebovali ísť a niečo urobiť, musia za sebou ťahať svoje sedadlá - také sú ich rituály očisty a oslobodenia založené na čase a fyzickom tele. Som zvedavý, čo by sa stalo, keby naozaj odišli zo svojho miesta!

Kagjüpovia považujú Veľkú mudru za múdrosť, ktorá prestupuje celou samsárou a nirvánou ale aj tak pod slovom mudra chápu svoje vlastné ruky. To by ma zaujímalo, ako by taká obrovská ruka vyzerala!

Ha ha ha! To len aby bola sranda.

Učenia veľkých majstrov majú hlboký význam
a každá škola má svoj vlastný jedinečný pohľad a korenné inštrukcie.

Väčšina stúpencov Ňingmy odsudzujú zabíjanie, ale myslia si, že sa netreba vzdať žien. Ak sú to skutoční jogíni, prijímam v nich útočisko! Ale obecne táto obyčajná sexuálna túžba škodí učeniam Ňingmy, takže dávajte pozor, prosím!

Väčšina stúpencov Kagjü, nemajú radi klasické výklady a logiku, uprednostňujú pohľad založený čisto na mysli a meditácii. Ak sú to tí, ktorých pochopenie a realizácia sú neoddelené, prijímam v nich útočisko! Ale obecne tento úzkoprsý pohľad škodí učeniam Kagjü a treba sa ho vzdať!

Väčšina nasledovníkov školy Gändän nevidí nič zlé na zabíjaní, ale táto ich agresivita škodí učeniam Gändän, takže dávajte pozor, prosím!

Väčšina nasledovníkov školy Sakja považujú za najlepšie len tie zmocnenia a inštrukcie, ktoré dostali oni sami a za najlepšiu tú odnož, ku ktorej sami patria, či už je to Sakja, Ngor alebo Car – ale tieto silné predsudky a dogmatizmus sú škodlivé pre učenia Sakja a treba ich opustiť!

Obecne, dokonca aj keď si pripútaný k svojej vlastnej tradícii, je dôležité sa vyhnúť antipatii voči druhým tradíciám. Ak sa pozrieme len na našu vlastnú tradíciu, keďže sme všetci nasledovníkmi Buddhu, môžeme pochopiť, že sme si všetci veľmi blízki. Rôzne systémy učenia vznikli v časoch Khänpa Šántarakšitu, Guru Rinpočheho a Kráľa Trisong Decäna a nasledujúc vznešené tradície minulosti, všetky školy v Tibete akceptujú štyri pečate, ktoré sú značkou buddhistického učenia. Všetci sme si v tomto ohľade rovní a čo viac, my všetci presadzujeme pohľad veľkej šúnjaty, ktorá je slobodná od konceptuálneho vytvárania. Nielen to, my všetci akceptujeme mantrajánu s jej neoddeliteľnosťou blaženosti a prázdnoty. Toto znamená, že sme si výnimočne blízki v našom pohľade a doktríne.

Ostatné tradície, nebuddhisti a filozofickí extrémisti, ktorí sa navzájom líšia dokonca aj pokiaľ sa jedná o vonkajšie znaky a odev sú početní ako hviezdy na nočnej oblohe a v porovnaní s nimi sme mi buddhisti vzácni ako hviezdy na dennom svetle. Teraz, keď sú buddhitické učenia na pokraji zániku, všetci, ktorí sa snažia o ich udržania by sa mali navzájom vnímať ako blízki priatelia. Hocaké pocity nepriateľstva prinesú len skazu, takže miesto toho by sme mali hľadieť jeden na druhého s radosťou, ako matka, ktorá vidí jej jediné dieťa alebo žobrák, ktorý objavil neoceniteľný poklad.

Súc nasledovníkmi jedného učiteľa,
nech všetci študenti jedného učenia,
opustia akékoľvek nepriateľstvo a predsudky
a pracujú spolu s pocitom radosti!

Ktokoľvek praktikuje v súlade so skutočným významom učení,
či už je z jednej vlastnej tradície, nech dosiahne realizácie,
aby štyri veľké buddhistické školy,
tu v Krajine snehu, zažiarili v oslnivej nádhere bohatstvom učení Dharmy
a dosiahli dokonalý úspech a celkové víťazstvo!

Toto som napísal hravým spôsobom na prianie priateľa, ktorý má dosť inteligencie pre nasledovanie všetkých štyroch škôl – Sakja, Ňingma, Kagjü a Gelug. Mangalam!

z anglického jazyka preložil Kunzang zdroj: www.lotsawahouse.org

Žiadne komentáre: