streda 24. októbra 2007

Rada pre ústranie



Dodrubčhen Džigme Tänpä Ňima

Ak dobre zúžitkujete čas strávený v ústraní, potešíte tým buddhov a ich dedičov, pomôžete naplniť víziu Drahocenného gurua z Odijány a zasadíte semienko prosperity a úspechu v tomto a budúcich životoch. Toto je obzvlášť pravdivé pokiaľ sa jedná o našu líniu, v ktorej starší a mladší Vševediaci1 a mnohí vidjadharovia, ktorí dosiahli bhúmi zamerali svoje mysle múdrosti a urobili mocné a prorocké priania. Dokonca ani teraz prúd ich požehnania nevyschol a následkom toho, ako sa hovorí, bude vaše ústranie naplnené priazňou a požehnaním a všetko dopadne dobre.

Ak však naopak nevyužijete svoj čas správnym spôsobom, aký má potom zmysel byť v horách s divými vtákmi ako jedinými susedmi?

A tak si sami udeľte rady a napomenutia, napravte svoje jednanie a buďte pevne rozhodnutí dokončiť vaše ústranie práve tak ako ste si pôvodne stanovili. Nešpekulujte o budúcich projektoch, plánujúc to či ono; ani sa nezapodievajte šťastím alebo utrpením, prosperitou či úpadkom. Miesto toho, dovoľte vašej mysli sa uvoľniť a byť v pohode, nech je otvorená, priestorná a bezstarostná.

Keď budete takto vytrvale praktikovať, radšej považujte to, že si dávate pozor, či skutočne kráčate v stopách minulých buddhov za prostriedok pre pokrok než za bremeno. Ak tak urobíte, vaša túžba ostať v ústraní sa len posilní, vaša skúsenosť bude čoraz radostnejšia a vaša inšpirácia bude narastať. Počase vaša prax prinesie plody.

1. Tj. Longčen Rabdžam a Džigme Lingpa

(original text and picture can be found at: www.lotsawahouse.org) z angličtiny preložil Kunzang



Žiadne komentáre: