streda 22. apríla 2009

Danda Sutta

z Pálí preložil Thanissaro Bhikkhu

Počul som, že pri jednej príležitosti sa zdržiaval Požehnaný blízko Savatthi v Džétovom háji, v Anathapindikovom kláštore. Nuž v tom čase bilo veľa chlapcov na ceste medzi Savatthi a Džétovym hájom palicou hada. Skoro ráno si Požehnaný odel rúcho a nesúc svoju misku a vonkajšie rúcho sa vydal do Savatthi za almužnou. Na ceste medzi Savatthi a Džétovym hájom uvidel veľa chlapcov ako udierajú hada palicou.

Potom s uvedomením si významu toho, Vznešený pri tej príležitosti zvolal:

Ktokoľvek vezme palicu

na bytosti túžiace po úľave,

keď sám hľadá úľavu,

sa nestretne s úľavou po smrti.


Ktokoľvek nevezme palicu

na bytosti túžiace po úľave,

keď sám hľadá úľavu,

sa po smrti s úľavou stretne.


z Anglického jazyka preložil Kunzang, zdroj: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.2.03.than.html

Žiadne komentáre: