streda 6. februára 2008

Učenia o darovaní kvetín

Dodrubčhen Džigme Tänpä Ňima

Pocta Buddhom a Lámom

Dnes máme ľudské telo, čistú základňu pre život [1], neičo, čo je veľmi ťažké získať. Tiež máme neprekonateľné pole na vytváranie zásluh (tj. Tri Klenoty). Teraz musíme zasiať na tomto najskvelejšom poli toľko semienok (zásluh), koľko len môžeme, aby sme boli schopní získať dostatočné vybavenie na cestu do nášho budúceho života, keď za sebou zanecháme aj naše najmilovanejšie telo.
Ak súdime samých seba podľa toho, čo robíme dnes, nemáme, moc nádeje, že sa dostaneme poza ríšu samsáry. Teda pre nás je (získavanie zásluh) ako sa hovorí: "Nie je nič potrebnejšie, než toto."
Keď robíme darovanie vody či kvetov, musíme tak robiť s úctou a oddanosťou ako sa hovorí"

"Ak nazhromaždujeme (aj čiastočku po čiastočke), vyrastie z toho mravenisko.
Ak to užívame (dokonca aj kvapku po kvapke), vyčerpá sa to (ako) očné kvapky."

Dôvodom je, že ak niečo hromadíme, tak to rastie - hlavne karma, ktorá rastie veľkou mierou. Aj následok jediného okamuhu jemnej karmy sa, pokiaľ je založený na sile Čistých krajín, stane nezmerným a všetko prestupujúcim.
Pokiaľ sa jedná o kvety sú mimoriadne čisté. Majú bohaté tvary, farby, vône a sú mäkké na dotyk. Už svojou povahou sú v tomto svete zdrojom najvyššieho šťastia. Nie je ohľadom nich nič, čo by bolo nepatričné, dokonca aj ak ich daruje sám veľký kráľ.
V lete kvitnú vo veľkých množstvách na stromoch, poliach a jazerách a tiež pokrývajú túto veľkú zem kvety rozličných tvarov a farieb, ktoré voňajú všemožnými príjemnými vôňami. Dokonca aj najbiednejší z nás ich môžu zbierať bez strachu, že by sa kvety minuli.
Čo viac kvety sú substanciou, ktorá je nadmieru čistá, keďže sa dajú získať bez toho, aby bol vykonaný negatívny čin. Dajú sa darovať bez (akéhokoľvek rizika, že by sme mohli mať potom pocit) chamtivosti alebo ľútosti. Takže toto darovanie bude vykonané s mysľou čistou na počiatku, v strede a na konci [2].
Dokonca aj ak je dom biedny a vyzdobia ho kvetmi, bude vyzerať ako honosné sídlo. Stane sa zdrojom "jasnej mysle" (Sems dang pa), ako v nebeskom svete. Teda kvety sú jedným z mocných obetných materiálov.
"Jasná myseľ" má mnoho ďalších kvalít. Lev reči hovorí:
"Ak žijete v dome vzydobenom kvetmi, vaša myseľ bude spočívať (v pokoji) a dosiahne (duchovný) plod."
Dokonca aj nebeské bytosti považujú kvety za najlepšiu obetnú substanciu. Podľa Lalitavistara sútry, darovali nebeské bytosti Buddhovi kvety, hneď ako dosiahol osvietenie. Aj v Čistých krajinách sú kvety cenené ako najposvätnejšia substancia pre darovanie. Amitabhavjuha sútra hovorí:

Držiac v rukách rôznofarebné
sladko voňajúce kvety,
darujú ich ľudské bytosti a bohovia
Amitájusovi, najvyššiemu vodcovi bytostí.

Podobne sa tiež hovorí, že keď vznešený Bódhisattva Sadaprarudita videl Dharmodgatu a keď Manibhadra videl pána Maitréju - najprv im darovali kvety. V mnohých sútrach sa hovorí, že keď si Buddhovia z r
ôznych Čistých krajín vymieňajú dary, posielajú jeden druhému kvety.
Tu je zhrnutie zásluh darovania kvetov:
V Zamatog Tawü tam sa hovorí:

Ak vykonáte darovanie tým, že obsypete
Sanghu skvostnými kvetmi, budete sa tešiť z bohatstva
väčšieho než má Indra.
Stanete sa krásnymi ako pán lotosu.
Budete známi a preslávení.
Budete okamžite a vždy víťaziť
nad všetkými nepriateľmi.
Stanete sa pánom krajiny.

Teda to značí, že (následkom darovania kvetov) sa budete tešiť zo spústy bohatstva, príťažlivého tela, slávy, víťazstva na nepriateľmi a z moci. "Sangha" sa vyššie spomína len ako príklad objektu darovania. Citujúc Pušpakuta-dharani hovorí Šikšasamuččaja: "Zásluhy (vytvorené) hodením jediného kvetu do neba a pomyslením (že je to obetina) Buddhovi sú väčšie než darovanie nebeského jedla a šatstva tak veľa Pratjékabuddhom, ako je prachových častíc na zemi."
Bhadramati pariprkčha sútra ako aj Vimala pariprkčha sútra z Ratnakúta sútry hovoria: "Ak si naplníš ruky lotosom a utpalou a daruješ ich Buddhovi, dosiahneš zázračný zrod v drahocennom veľkom lotose pred tathágatom (Buddhom).
Vinaja sútra hovorí:

Hodnota zásluh, ktoré nazhromaždil učený,
ktorý nakopil s radostnou mysľou kvety pred stúpou Buddhu,
bude neporovnateľne väčšia než hodnota toľkého zlata z rieky Džambu,
ktoré dokaže naplniť stotisíc nádob.

To znamená, že nemôžeme prirovnať hodnotu úžitku darovania kvetín Buddhovi ani k hodnote stotisíc nádob plných zlata z rieky Džambu. A mali by sme sa naučiť viac štúdiom mnohých ďalších sútier, ako je Avalokana nama sutra.
Sútry tiež hovoria, že darovaním Buddhovi, ktorý je nažive 9prítomný pred nami) získame toľko zásluh, ako darovaním Buddhovi, ktorý už dosiahol nirvánu a na ktorého myslíme.
Takisto aj darovanie kvetov mandaravy z nebeskej ríše, bude určite rovnako záslužné ako darovanie kvetov serčhen (asi sa jedná o maslové kalíšky). Teda nie je to materiál, ale prístup, že darujeme čokoľvek môžeme, čo je tým najdôležitejším pri vytváraní zásluh. Je to ako v príbehu o tom, ako daroval kráľ Prasenadžit a ako darovala chudobná žena maslovú lampičku [3]. Keď premýšľate o týchto dobrodeniach, je dobré vstúpiť do (praxe darovania) s postojom veľkej radosti.
Karmasataka-sútra hovorí, že Anathapindika zaplatil viac než 100000 zlatých mincí za lotos, ktorý rástol v kráľovej záhrade, aby ho mohol darovať Buddhovi. Pán Atíša povedal: "V Indii nemáme kvetiny šangdril (zvláštna kvetina, ktorá rastie v Tibete). Ak by sme ich mali, zaplatil by som za ne zlatom (aby som ich mohol darovať)." Teda ak ľudia s takými nepredstaviteľnými zásluhami kládli veľký dôraz na (darovanie kvetov), niet žiadnej otázky aké je to dôležité pre ľudí, ako sme my. Upozornenie: nie je vhodné darovať jedovaté kvety.
Kvety by mali byť svieže a bez nejakých vád. Nájdite kvety na čistom mieste. Najprv sa pozrite, či na nich nie je hmyz. Ak tam nie je, tak si umyte tvár a ruky a pozbierajte tie kvety. Potom ich naaranžujte jednotlivo (alebo naaranžujte len ich koruny) alebo ich naaranžujte v podobe vencov, ako sa to učí v Bódhičárjavatare. Môžete ich vystvaviť oboma spôsobmi.
Ak aranžujete kvety jednotlivo (alebo len ich koruny), naplne nimi svoje dlane. Ak ich aranžujete ako vence, pozdvinite ich obomi rukami. Potom si najprv pripomente kvality Buddhu. Ak neviete, ake kvality má Buddha, tak jednoducho pomyslite na Buddhu.
Ratnolka sútra hovorí: "Pomysli si: 'Nech sa tieto kvety stanu baldachýnmi a tak ďalej.'" Triskandha sútra nám vraví, aby sme si mysleli: "Nech táto ozdoba z kvetinových baldachýnov ozdobí všetky dharmy a tak ďalej." Mali by sme v súlade s tým darovať kvetiny mysliac si: "Nech sú nekonečné Čisté krajiny - mandaly Tathágatov desiatich smerov a ich družín - naplnené baldachýnmi, domami a závesmi z kvetov. Nech sa objavia oblaky drahocenného svetla drahokamov a ketín a nech z každého z nich prší dážď kvetinových ozdôb, ktoré vyplnia celý priestor. Nech potom vytrvajú navždy."
Tiež zopnite ruky a úctivo sa poklonte, ako hovorí Amithabhavjúhasútra: "Postavte sa tvárou na západ, hoďte do vzduchu kvetiny a pokloňte sa so zopätými rukami."
Ak darujete kvety obrazom (buddhov) a stúpam, najrv očistite okolitý priestor. Ak sú tam staré kvety (z minulých darovaní), vyhoďte ich na mieste, ked na nich nebudú šliapať ľudia. Potom darujte. Sútry hovoria, že vo vyhodení starých kvetov je rovnaké množstvo zásluh, ako je v naaranžovaní nových.
Na konci, pamätajúc na úžitok darovania kvetov, ako sa to učí v Ratnakúta sútre, ktorú už som citoval skôr, recitujte z hĺbky srdca priania ašpirácie. Ak ho poznáte, recitujte dvadsať veršové prianie z Ratnamály. [4]
Inšpirujte tiež druhých, aby ste vy aj oni darovali spoločne. Dajte tiež kvety starým ľuďom, ako sú baši rodičia, ktorí nie sú schopní ich ísť pozbierať a dovoľte im nech ich darujú. Zručným spôsobom uveďte skúpych ľudí a deti do tejto praxe darovania, ak sú naklonení to robiť.
Ak idete po ceste a vidíte čo i len jediný kameň s nápisom Om Mani Padme Hum, odtrhnite kvet a darujte ho kameňu. Ak sa cvičíte v darovaní rôznymi spôsobmi, sila vašich zásluh porastie. Ako sa hovorí:

Mesiac a hviezdy si môžu vymeniť miesta.
Hory a zem sa môžu pohnúť.
Dokonca aj obloha sa môže meniť.
Ale ty (Buddha) si nikdy nevyslovil slovo, ktoré by bolo nepravdivé.

Na žiadosť kytice kvetov, ktorá požiadala: "Prosím napíš zopár jasných slov (o darovaní kvetov)," napísal toto starý muž známy ako "Oceán myšlienok a nekonečného tliachania" v chráme radostnej pustovne, kde tancujú zvonce Šang šang [5] vo vetre.

Z angličtiny preložil Kunzang, zdroj: www.lotsawahouse.org

[1] Slová v zátvorkách pridal prekladateľ.

[2]Vo východnom Tibete, kde žil tretí Dodrubčhen rinpočhe, pokrývajú v lete divé kvety mnohé polia a hory. Kvety sa nepredávali - každý si ich mohol natrhať a odniesť zadarmo.

[3]Kráľ Prasenadžit v jednom zo svojích minulých životov daroval jedlo bez predjedla a dezertu (niektorí hovoria, že bez soli). Následkom toho sa narodil ako Kráľ. Chudobná žena tvrdo pracovala, aby zarobila na trochu oleja a darovala ho v podobe maslovej lampičky pri nohách Buddhu a robila hlboké priania. Všetky ostatné lampy čoskoro pohasli, ako obvykle, ale jej lampa horela po dlhý čas. Buddha jej predpovedal, že sa stane Buddhom.

[4]Tento text, ktorý sa tiež môže, písať aj ako "Ratnamali" je od Nágardžúnu. Začína, "Prijímam útočiskov Buddhovi, Dharme a Sanghe" a končí "nech zotrvám v tomto svete dokonca aj keď dosiahnem osvietenie."

[5]V sanskrte Dživamdživaka je to mýtický vták s dvomi hlavami alebo so spodnou časťou tela ako vták a hornou ako človek.

Žiadne komentáre: