utorok 25. novembra 2008

Buddhabhašita Amitájuh sútra

Z čínskeho prekladu ctihodného Kumáradžívu

Preložil Nišu Ucuki

Tak som počul: Raz prebýval Buddha v Anathapindadovej záhrade v Džétavane v kraji Šravastí spločne s veľkým zhromaždením bhikšuov[1] v počte tisíc dvesto päťdesiat. Všetci boli veľkí arhati preslávení medzi ľuďmi: sthavira[2] Šáriputra, Mahámaudgaljájana, Mahákašjapa, Mahákatjajána, Mahakaušthila, Révata, Šuddhipanthaka, Nanda, Ánanda, Ráhula, Gavampati, Pindóla-Bharadvádža, Kalodájin, Mahákapphina, Vákkula, Aniruddha, a ďalší, všetci veľkí Šrávakovia[3]; a tiež mnohí Bódhisattvovia-Mahásattvovia, (ako sú), Maňdžušrí - Princ Pána pravdy, Bódhisattva Adžita, Bódhisattva Gandhahastin, Bódhisattva Nitjodjukta, a tak ďalej, všetci veľkí Bódhisattvovia; a tiež s veľkou družinou nespočetných dévov (ako) Šakrodévaman-Indra a tak ďalej.

Potom Buddha oslovil sthaviru Šáriputru a povedal: „Za stotisícmi kóti[4] buddhovských krajín, smerom na západ odtiaľ, sa nachádza svet zvaný Sukhavátí. V tom svete teraz prebýva Buddha menom Amita(-ajus) a učí Dharmu. Šáriputra, prečo sa tá krajina volá Sukhavátí[5]? Bytosti v tej krajine netrpia bolesťami, ale zakúšajú len príjemné pocity. Preto sa jej hovorí Sukhavátí.

Okrem toho, Šáriputra, (je) v krajine Sukhavátí sedem radov balustrád, sedem radov jemných sietí a sedem radov alejí stromov; všetky tieto sú (vyhotovené) zo štyroch drahokamov a obklopujú (tú krajinu). Z toho dôvodu sa tej krajine hovorí Sukhavátí.

Okrem toho, Šáriputra, sú v krajine Sukhavátí jazerá zo siedmych klenotov, ktoré sú vyplnené vodou s ôsmimi výnimočnými kvalitami. Dná jazier sú vysypané zlatým pieskom a schody na ich štyroch stranách sú vyrobené zo zlata, striebra, berylu a krištáľu. Na súši sú podlažia a galérie zdobené zlatom, striebrom, berylom, krištáľom, bielym korálom, červenými perlami a achátom. Lotosové kvety na hladine jazier, veĺké ako kolesá vozu, sú modrej farby s modrou žiarou, žltej farby s žltou žiarou, červenej farby s červenou žiarou, bielej farby s bielou žiarou a (všetky sú) najnádhernejšie a čisto voňajúce. Šáriputra, krajina Sukhavátí je zdobená takýmito skvelými vlastnosťami a ozdobami.

Okrem toho, Šáriputra, sa v tej Buddhovskej krajine vždy hrá na nebeské hudobné nástroje, na zem sa tam rozprestrie zlato a šesť ráz tam v každý deň a noc pršia kvietky Mandaráva. Tí, ktorí žijú v tej krajine, obyčajne skoro ráno napĺňajú svoje taniere týmito úžasnými kvetmi a robia obetovanie stotisíc kóti Buddhov z iných oblastí a v čase jedla sa vracajú naspäť do svojej krajiny a najedia sa a poprechádzajú sa. Šáriputra, krajina Sukhavátí je zdobená takýmito dobrými vlastnosťami a okrasami.

A okrem toho, Šáriputra, sú v tej krajine vždy rôzne čudesné vtáky rôznych farieb – labute, pávy, papagáje, Čarí, Kalavinka a vtáky s dvomi hlavami[6]. Šesť ráz v každý deň a noc spievajú všetky tie vtáky ľúbozvučnú pieseň a tá pieseň hlása päť cností, päť síl, sedem ciest prebudenia, osem vznešených právd a iné podobné učenia. Všetky bytosti v tej krajine, potom, ako počuli ten spev, vzývajú Buddhu, vzývajú Dharmu a vzývajú Sanghu. Šáriputra, nemal by si si myslieť, že tieto vtáky sa vlastne narodili následkom negatívnej karmy. Aký je pre to dôvod? (Lebo), v tej Buddhovskej krajine neexistujú tri ríše. Šáriputra, v tej buddhovskej krajine ani (nie je počuť) mená Troch zlých ríš. Ako by tam potom mohli byť tieto ríše samotné! Všetkých týchto vtákov zázračne vytvoril Buddha Amitájus, s prianim, aby šírili hlas Dharmy. Šáriputra, (keď) v tej Buddhovskej krajine zafúka jemný vánok, vydávajú stromoradia a drahokamové siete jemné očarujúce melódie, akoby naraz hralo stotisíc hudobných nástrojov. Každý, kto počuje tú hudbu, prirodzene pojme myšlienku vzývať Buddhu, vzývať Dharmu a vzývať Sanghu. Šáriputra, tá Buddhovská krajina je zdobená takýmito dobrými vlastnosťami a okrasami.

Šáriputra, čo si myslíš, z akého dvôvodu sa ten Buddha volá Amita(-abha)? Šáriputra, svetlo toho Buddhu je bezhraničné a žiari bez prekážok na všetky krajiny deisatich smerov. Preto sa volá Amita(-abha). Okrem toho, Šáriputra, je život toho Buddhu a jeho ľudu nekonečný a bezhraničný v Asamkhja-kalpách[7], tak sa volá Amita(-ayus). Šáriputra, odkedy Buddha Amitájus dosiahol Buddhovstvo, už teraz (uplynulo) desať Kálp. Okrem toho, Šáriputra, má ten Buddha početných Šrávakov, ktorí sú všetci Arhatmi a ktorých počet nie je možné zistiť (obyčajným) rátaním. Ani (počet) Bódhisattvov (sa nedá zistiť). Šáriputra, tá Buddhovská krajina je zdobená takýmito dobrými vlastnosťami a okrasami.

Okrem toho, Šáriputra, bytosti, ktoré sa narodia v krajine Sukhavátí sú všetky Avinivartanija[8].Medzi nimi je množstvo bytostí viazaných len jedíným zrodom;a ich počet, keďže je mimoriadne veľký, sa nedá vyjadriť (obyčajným) počítaním. Dá sa to vysloviť len v Asamkhja-kalpách. Šáriputra, cítiace bytosti, ktoré počujú (toto rozprávanie) by mali začať robiť priania, aby sa mohli zrodiť v tej krajine, lebo budú môcť byť na jednom mieste spolu s týmito vznešenými osobami. Šáriputra, nikto sa nemôže zrodiť v tej krajine len na základe malých koreňov cnosti.

Šáriputra ak je niekde dobrý muž alebo dobrá žena, ktorí, pri počutí o Buddhovi Amitájusovi, udržujú (v mysli) jeho meno, bez toho, aby boli rozptýlení myšlienkami po jeden deň, dva dni, tri dni, štyri dni, päť dní, šesť dní alebo sedem dní, ten človek, keď už má zomireť (uvidí) Buddhu Amitájusa, ako sa spoločne so svojou svätou družinou objaví rovno pred ním a okamžite po smrti sa s nerozptýlenou mysľou môže zrodiť do krajiny Sukhavátí Buddhu Amitájusa. Šáriputra, svedčiac o tomto dobrodení hovorím toto: Každá bytosť, ktorá počúva tento výklad, by mala venovať priania s túžbou zrodiť sa v tej krajine.

Šáriputra, tak ako ja teraz velebím vynikajúce vlastnosti Buddhu Amitájusa, sú tiež vo východnom smere Buddha Akšóbhja, Buddha Mérudhvadža, Buddha Maháméru, Buddha Méruprábhasa, Buddha Maňdžughóša a tak mnoho Buddhov ako je zrniek piesku v rieke Ganga a každý z nich, vo svojej vlastnej krajine, vystierajúc svoj dlhý a široký jazyk, ktorý úplne pokrýva tri tisíc veľkých svetov, hlása tieto pravdivé slová: ,Vy všetky cítiace bytosti, dôverujte tejto Sútre, ktorú schvaľujú a chránia všetci Buddhovia a v ktorej sa velebia nepredstaviteľné vynikajúce kvality (Buddhu Amitájusa).‘

Šáriputra, v južných svetoch sú Buddha Čandrasurjapradípa, Buddha Jačahprábha, Buddha Mahárčiskandha, Buddha Mérupradípa, Buddha Anantavirja a tak mnoho Buddhov ako je zrniek piesku v rieke Ganga a každý z nich, vo svojej vlastnej krajine, vystierajúc svoj dlhý a široký jazyk, ktorý úplne pokrýva tri tisíc veľkých svetov, hlása tieto pravdivé slová: ,Vy všetky cítiace bytosti, dôverujte tejto Sútre, ktorú schvaľujú a chránia všetci Buddhovia a v ktorej sa velebia nepredstaviteľné vynikajúce kvality (Buddhu Amitájusa).‘

Šáriputra, v západných svetoch sú Buddha Amitájus, Buddha Amitalakšana, Buddha Amitadhvadža, Buddha Maháprabha, Buddha Mahánirbhasa, Buddha Ratnalakšana, Buddha Šuddharašmíprábha a tak mnoho Buddhov ako je zrniek piesku v rieke Ganga a každý z nich, vo svojej vlastnej krajine, vystierajúc svoj dlhý a široký jazyk, ktorý úplne pokrýva tri tisíc veľkých svetov, hlása tieto pravdivé slová: ,Vy všetky cítiace bytosti, dôverujte tejto Sútre, ktorú schvaľujú a chránia všetci Buddhovia a v ktorej sa velebia nepredstaviteľné vynikajúce kvality (Buddhu Amitájusa).‘

Šáriputra, v severných svetoch sú Buddha Arčiskandha, Buddha Vaišvanaranirghoša, Buddha Dušpradharša, Buddha Aditjasambhava, Buddha Džaliniprabha a tak mnoho Buddhov ako je zrniek piesku v rieke Ganga a každý z nich, vo svojej vlastnej krajine, vystierajúc svoj dlhý a široký jazyk, ktorý úplne pokrýva tri tisíc veľkých svetov, hlása tieto pravdivé slová: ,Vy všetky cítiace bytosti, dôverujte tejto Sútre, ktorú schvaľujú a chránia všetci Buddhovia a v ktorej sa velebia nepredstaviteľné vynikajúce kvality (Buddhu Amitájusa).‘

Šáriputra, v svetoch ležiacich dolným smerom sú Buddha Simha, Buddha Jačas, Buddha Jašaprábhava, Buddha Dharma, Buddha Dharmadhvadža, Buddha Dharmadhara a tak mnoho Buddhov ako je zrniek piesku v rieke Ganga a každý z nich, vo svojej vlastnej krajine, vystierajúc svoj dlhý a široký jazyk, ktorý úplne pokrýva tri tisíc veľkých svetov, hlása tieto pravdivé slová: ,Vy všetky cítiace bytosti, dôverujte tejto Sútre, ktorú schvaľujú a chránia všetci Buddhovia a v ktorej sa velebia nepredstaviteľné vynikajúce kvality (Buddhu Amitájusa).‘

Šáriputra, v svetoch ležiacich horným smerom sú Buddha Brahmaghóša, Buddha Nakšatrarádža, Buddha Gandhottama, Buddha Gandhaprábhasa, Buddha Mahárčiskandha, Buddha Ratnakusumasampušpitagátra, Buddha Salendrarádža, Buddha Ratnotpalašrí, Buddha Sarvarthadarša, Buddha Sumérukalpa a tak mnoho Buddhov ako je zrniek piesku v rieke Ganga a každý z nich, vo svojej vlastnej krajine, vystierajúc svoj dlhý a široký jazyk, ktorý úplne pokrýva tri tisíc veľkých svetov, hlása tieto pravdivé slová: ,Vy všetky cítiace bytosti, dôverujte tejto Sútre, ktorú schvaľujú a chránia všetci Buddhovia a v ktorej sa velebia nepredstaviteľné vynikajúce kvality (Buddhu Amitájusa).‘

Šáriputra, čo si myslíš, prečo sa to volá Sútra, ktorú schvaľujú a chránia všetci Buddhovia? Šáriputra, ak dobrý muž alebo dobrá žena vypočuje invokáciu mena ( Buddhu Amitájusa) vyslovenú tými Buddhami a meno tejto Sútry, budú toho dobrého muža alebo ženu chrániť všetci Buddhovia a nikdy sa nestane, že by (títo ľudia) nedosiahli Anuttara-samjaksambódhi. Z toho dvôvodu Šáriputra, by ste všetci mali dvôverovať mojím slovám a tomu, čo hlásajú všetci Buddhovia. Šáriputra, ak ľudia robili, teraz robia, alebo budú robiť priania s túžbou zrodiť sa v krajine Buddhu Amitájusa, nikdy sa im nestane, že by nedosiahli Anuttara-samjaksambódhi, a zrodili sa, teraz sa rodia alebo sa v budúcnosti zrodia v tej krajine. Preto, Šáriputra, dobrý muž alebo dobrá žena, ktorí majú dvôveru, by mali venovať priania, aby sa zrodili v tej krajine.

Šáriputra, tak ako ja teraz chválim nepredstaviteľné vynikajúce kvality tých Buddhov, tak aj všetci tí Buddhovia velebia moje vlastné nepredstavieteľné vynikajúce kvality, hovoriac tieto slová: ,Šákjamuni, Buddha, úspešne zavŕšil ťažkú zriedkavú veľmi namáhavú vec, dosiahol Anuttara-samjaksambódhi v svete Saha[9] v čase piatich úpadkov – Úpadku kalpy, Úpadku dvôvery, Úpadku vášní, Úpadku cítiacich bytostí a Úpadku života a pre dobro všetkých cítiacich bytostí učí Dharmu, ktorú nie je ľahké pochopiť.‘ Šáriputra, musíš vidieť, že som uprostred tohto zlovoľného sveta piatich úpadkov zavŕšil túto ťažkú vec - dosiahnutie Anuttara-samjaksambódhi, a pre dobro všetkých bytostí som učil Dharmu, ktorú je ťažké pochopiť. Toto je dvôvod, pre ktorý sa to považuje za mimoriadne ťažkú vec.“

Po tom ako Buddha predniesol túto Sútru, Šáriputra a Bhikšuovia, a Dévovia, ľudia, Asurovia, a tak ďalej, zo všetkých svetov, ktorí počúvali Buddhov prednes, boli uspokojení a naplnení radosťou, vzdali úctu a pobrali sa preč.

(Z anglického jazyka preložil a opoznámkoval Kunzang, zdroj: http://web.mit.edu/stclair/www/smaller.html)[1] Skt. plne vysvetení mnísi

[2] skt. zaslúžilý, seniorný mních

[3] Skt. žiaci, nasledovníci vozidla Počúvajúcich

[4] Kóti, skt. príbytok, obydlie

[5] Sukhavátí, skt. Blaženka, krajina blaženosti, sukha - blaženosť

[6] dosl. s dvomi životmi.

[7] Asamkhja –skt. nezmerný, teda že život Amitájur Amitábhu sa počíta v nezmerných kalpách

[8] Skt.- neupadajúce bytosti, tí ktorí už neupadnú z cesty Dharmy

[9] Saha – je svetový systém v ktorom sa nachádza „kontinent“ / súhvezdie Džambudvípa, kde je naša planéta.


Žiadne komentáre: