utorok 25. novembra 2008

Árja aparimita ájurdžňána náma mahájána sútra

Z tibetského prekladu ctihodného panditu Puňasambhavu a tibetského prekladateľa Pacchab Ňima Draka

preložil Adam Pearcey

Pocta všetkým buddhom a bódhisattvom!

Tak som počul. Raz prebýval Vznešený v Šravastí v Anathapindadovej záhrade v háji Džétavana spločne s veľkým zhromaždením tisíc dvesto päťdesiat bhikšuov a s veľkým zhromaždením mnohých bódhisattvov mahásattvov.

V tom čase povedal vznešený mladistvému Maňdžušrímu: „Ó Maňdžušrí nad nami sa nachádza svet zvaný Neobmedzené kvality, kde prebýva Tathágata Arhat úplne a dokonale prebudený zvaný ,Neobmedzený život a múdrosť, Dokonale rozlišujúci žiariaci kráľ‘ Chráni život a predlžuje jeho dĺžku a učí cítiace bytosti Dharmu.

Počúvaj, Ó mladistvý Maňdžušrí! Ľudské bytosti z Džambudvípy majú krátke životy, môžu žiť len sto rokov a väčšina z nich zomiera predčasne. Ó Maňdžušrí, ak ľudia napíšu túto časť Dharmy, ktorá chváli kvality Buddhu Neobmedzeného života a múdrosti alebo povzbudia druhých, aby ju napisali alebo len počujú jej meno alebo ju prečítajú nahlas a odpíšu si ju do knihy, ktorú si nechajú u seba doma alebo ju uctia darovaním kvetov, vonných tyčiniek, vencov, vonných olejov a púdru, ich život sa nevyčerpá a budú žiť sto rokov.

Ó Maňdžušrí, ak ľudia počujú sto osem mien Buddhu zvaného Neobmedzený život a múdrosť, Dokonale rozlišujúci žiariaci kráľ, ich život sa predĺži.

Dokonca ak aj tí, ktorí sa nachádzajú v bode úplného vyčerpania ich života, pamätajú na tieto mená, ich život sa predĺži.

Ó Maňdžušrí takéto kvality a dobrodenia sa dostanú ktorémukoľvek synovi alebo dcére vznešenej rodiny, ktorí si chcú predĺžiť život a ktorí počúvajú týchto sto osem mien Buddhu zvaného Neobmedzený život a múdrosť, Dokonale rozlišujúci žiariaci kráľ alebo ich napíšu alebo povzbudia druhých, aby ich napísali alebo nahlas čítali.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ó Maňdžušrí, ktokoľvek napíše týchto sto osem mien Buddhu zvaného Neobmedzený život a múdrosť, Dokonale rozlišujúci žiariaci kráľ alebo povzbudí druhých, aby ich napísali alebo ich napíše do knihy, ktorú si nechá doma alebo ich číta nahlas, bude žiť sto rokov bez toho, aby sa jeho život vyčerpal. A keď zomrie, narodí sa v čistej krajine ako je svet Neobmedzených kvalít, buddhovské pole Buddhu Neobmedzeného života.”

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Potom, v tom čase, 990 milliónov buddhov, všetci s rovnakou mysľou a rečou, jednohlasne recitovali túto Sútra Neobmedzeného života a múdrosti.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Potom, v tom čase, 840 milliónov buddhov, všetci s rovnakou mysľou a rečou, jednohlasne recitovali túto Sútra Neobmedzeného života a múdrosti.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Potom, v tom čase, 770 milliónov buddhov, všetci s rovnakou mysľou a rečou, jednohlasne recitovali túto Sútra Neobmedzeného života a múdrosti.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Potom, v tom čase, 650 milliónov buddhov, všetci s rovnakou mysľou a rečou, jednohlasne recitovali túto Sútra Neobmedzeného života a múdrosti.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Potom, v tom čase, 550 milliónov buddhov, všetci s rovnakou mysľou a rečou, jednohlasne recitovali túto Sútra Neobmedzeného života a múdrosti.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Potom, v tom čase, 450 milliónov buddhov, všetci s rovnakou mysľou a rečou, jednohlasne recitovali túto Sútra Neobmedzeného života a múdrosti.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Potom, v tom čase, 360 milliónov buddhov, všetci s rovnakou mysľou a rečou, jednohlasne recitovali túto Sútra Neobmedzeného života a múdrosti.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Potom, v tom čase, 250 milliónov buddhov, všetci s rovnakou mysľou a rečou, jednohlasne recitovali túto Sútra Neobmedzeného života a múdrosti.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Potom, v tom čase, tak mnoho miliónov buddhov, ako je zrniek piesku v desiatich riekach Gangách, všetci s rovnakou mysľou a rečou, jednohlasne recitovali túto Sútra Neobmedzeného života a múdrosti.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

“Ktokoľvek napíše túto Sútru neobmedzeného života alebo povzbudí druhých, aby ju napísali, bude žiť sto rokov, bez toho, aby sa jeho život vyčerpal. Ich dĺžka života sa tiež bude zväčšovať.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ktokoľvek napíše túto Sútru neobmedzeného života alebo povzbudí druhých, aby ju napísali, sa nikdy znovu nezrodí v peklách alebo medzi zvieratami, alebo v ríši Jámov.[1] Nikdy sa nezrodí v stave, kde chýba sloboda a bude si pamätať všetky podrobnosti svojich minulých životov.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Pre každého je napísanie tejto Sútry Neobmedzeného Života a múdrosti, alebo povzbudenie iných, aby ju napísali, práve také, ako by objednal napísanie 84000 oddielov Dharmy.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Pre každého je napísanie tejto Sútry Neobmedzeného Života a múdrosti, alebo povzbudenie iných, aby ju napísali, práve také, ako by objednal vyhotovenie kópií 84000 oddielov Dharmy a dal ich všetky požehnať.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ak niekto napíše túto Sútru neobmedzeného života alebo povzbudí druhých, aby ju napísali, dokonca aj keď spáchali päť ohavných činnov s okamžitým následkom, ich činy budú týmto úplne očistené.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ak niekto napíše túto Sútru neobmedzeného života alebo povzbudí druhých, aby ju napísali, dokonca aj keď spáchali toľko škodlivých činov ako je hora Méru, ich činy budú úplne očistené.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ak niekto napíše túto Sútru neobmedzeného života alebo povzbudí druhých, aby ju napísali, dokonca aj keby mu márovia alebo bohovia ríše márov, alebo jakšovia alebo rakšasovia chceli ublížiť, nepodarí sa im to.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ktokoľvek napíše túto Sútru neobmedzeného života a múdrosti alebo povzbudí druhých, aby ju napísali, dostane v čase smrti predpoveď priamo od 990 miliónov buddhov. A tisíc buddhov k nemu natiahne ruky a tento človek pôjde z jedného buddhovského poľa do druhého. Nemaj o tom pochybnosti, obavy ani sa nad tym nerozpakuj.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ktokoľvek napíše túto Sútru neobmedzeného života a múdrosti alebo povzbudí druhých, aby ju napísali, bude obsluhovaný a chránený štyrmi veľkými kráľmi, ktorí ho budú strážiť a ukrývať pred nebezpečím.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ktokoľvek napíše túto Sútru neobmedzeného života a múdrosti alebo povzbudí druhých, aby ju napísali, sa narodí v Sukhavátí, buddhovskom poli Buddhu Amitábhu.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Kdekoľvek je táto vzácna a najvyššia sútra spísaná, to miesto sa stane hodným úcty. Akýkoľvek vták alebo iná bytosť, ktorá sa zrodila v ríši zvierat, ktorá počuje túto sútru dosiahne plné prebudenie do neprekonatelného stavu úplného a dokonalého osvietenia.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ktokoľvek napíše túto Sútru neobmedzeného života a múdrosti alebo povzbudí druhých, aby ju napísali sa nikdy viac nezrodí ako žena.[2]

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ktokoľvek daruje čo i len jedinú karšapanu pre dobro tejto triedy Dharmy, Sútru Neobmedzeného života a múdrosti, je venovanie daru tak veľkého ako celý vesmír s tritisíc svetmi, ktorý je úplne vyplnený siedmimi druhmi drahokamov.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ktokoľvek daruje tejto triede Dharmy, obdarúva Dharmu ako celok.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Je to takto: bolo by možné, napríklad, spočítať zásluhy získané darovaním siedmych drahocenných klenotov buddhom Vipašjinovi, Šikhinrovi, Vishvabhuovi, Krakučandovi, Kanakamunimu, Kašjapovi a Šákyamuni, ale zásluhy z [napísania alebo povzbudenia druchých k napísaniu] tejto [Sútry] Neobmedzeného života a múdrosti sa nedajú spočítať.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Je to takto: bolo by možné, napríklad, spočítať zásluhy získané zhromaždením kopy drahokamov takej veľkej, ako je hora Méru a ich následným podarovaním, ale zásluhy z [napísania alebo povzbudenia druchých k napísaniu] tejto [Sútry] Neobmedzeného života a múdrosti sa nedajú spočítať.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Je to takto: bolo by možné, napríklad odmerať štyri veľké oceány počítaním jednej kvapky vody po druhej, ale zásluhy z [napísania alebo povzbudenia druchých k napísaniu] tejto [Sútry] Neobmedzeného života a múdrosti sa nedajú spočítať.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Ktokoľvek napíše túto Sútru neobmedzeného života a múdrosti alebo povzbudí druhých, aby ju napísali alebo jej vzdá patričnú úctu a uctieva ju darmi, vykoná čin, ktorý je sám o sebe ako vzdať poctu všetkým buddhom vo všetkých buddhovských poliach desiatich smerov a odarovať ich.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Buddhovia, ktorí sú silou štedrosti, sú dokonale vznešení.

Levy medzi ľuďmi, uskutočnili silu štedrosti.

Pri vstupe do citadely súcitných

je počuť zvuk sily štedrosti.

Buddhovia, ktorí sú silou etiky, sú dokonale vznešení.

Levy medzi ľuďmi, uskutočnili silu etiky.

Pri vstupe do citadely súcitných

je počuť zvuk sily etiky.

Buddhovia, ktorí sú silou trpezlivosti, sú dokonale vznešení.

Levy medzi ľuďmi, uskutočnili silu trpezlivosti.

Pri vstupe do citadely súcitných

je počuť zvuk sily trpezlivosti.

Buddhovia, ktorí sú silou radostného úsilia, sú dokonale vznešení.

Levy medzi ľuďmi, uskutočnili silu radostného úsilia.

Pri vstupe do citadely súcitných

je počuť zvuk sily radostného úsilia.

Buddhovia, ktorí sú silou meditácie, sú dokonale vznešení.

Levy medzi ľuďmi, uskutočnili silu meditácie.

Pri vstupe do citadely súcitných

je počuť zvuk sily meditácie.

Buddhovia, ktorí sú silou múdrosti, sú dokonale vznešení.

Levy medzi ľuďmi, uskutočnili silu múdrosti.

Pri vstupe do citadely súcitných

je počuť zvuk sily múdrosti.

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA ÁJURDŽŇÁNA SUBINIŠČITA TEDŽO RADŽAJA TATHÁGATÁJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA TADJATHÁ OM PUŇE PUŇE MAHÁ PUŇE APARIMITA PUŇE APARIMITA PUŇA DŽŇÁNA SAMBHÁRO PAČITE OM SARVA SAMSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHAVA VIŠUDDHE MAHÁNAJA PARIVÁRE SVÁHÁ

Keď to Požehnaný povedal, mladistvý Maňdžušrí, celé zhromaždenie a svet s jeho bohmi, ľuďmi, asurami a gandharvami sa radoval a chválil slová Vznešeného.

Tak končí vznešená sútra mahajány zvaná Neobmedzený život a múdrosť

Z angličtiny preložil Kunzang

zdroj: http://www.lotsawahouse.org/sutra_of_boundless_life.html[1] Podľa Táranathu v tomto kontexte ríša Jámov znamená ríša prétov.

[2] Táranatha vysvetľuje, že zrod ako žena, môže znamenať okrem iného, byť pod kontrolou druhých, čo by bola rozhodne prekážka pre prax Dharmy.

Žiadne komentáre: