streda 7. januára 2009

Rádžasutta


z Pálí preložil Thanissaro Bhikkhu

Počul som, že pri jednej príležitosti sa zdržiaval Požehnaný blízko Savatthi v Džétovom háji, v Anathapindikovom kláštore. Nuž v tom čase sa po jedle, pri návrate z ich pochôdzky za almužnou zhromaždilo v hlavnej hale mnoho mníchov, keď vyvstala takáto diskusia: "Priatelia, ktorý z týchto dvoch kráľov má viac bohatstva, viac majetku, väčšie stádo jazdných zvierat, väčšiu armádu, väčšiu moc a väčšiu silu: Kráľ Senija Bimbisára z Magadhy alebo kráľ Pasenadi z Kósaly?" A táto diskusia nedospela k žiadnemu záveru.

Potom Požehnaný, ktorý neskoro popoludní vyšiel zo svojej samoty, priešiel do hlavnej haly a s príchodom si sadol na sedadlo, ktoré tam bolo nachystané. Ako tam sedel oslovil mníchov: "Kvôli akej téme ste sa tu zhromaždili? A o čom bola tá diskusia, ktorá nedospela k žiadnemu záveru?"

"Práve, Pane, po jedle, pri návrate z pochôdzky za almužnou sme sa zhromaždili v hlavnej hale, keď vyvstala takáto diskusia: 'Priatelia, ktorý z týchto dvoch kráľov má viac bohatstva, viac majetku, väčšie stádo jazdných zvierat, väčšiu armádu, väčšiu moc a väčšiu silu: Kráľ Senija Bimbisára z Magadhy alebo kráľ Pasenadi z Kósaly?' Toto bola diskusia, ktorá nedospela k žiadnemu záveru, keď prišiel Požehnaný."

"Nie je správne, mnísi, aby synovia dobrých rodín, ktorí na základe dôvery, odišli z domova do bezdomovia, hovorili o takej téme. Keď ste sa zhromaždili máte dve povinnosti: buď rozpravu o Dhamme alebo vznešené ticho."

Potom s uvedomením si významu toho, Vznešený pri tej príležitosti zvolal:

Akékoľvek potešenie zmyslov v tomto svete,
akékoľvek nebeské blaho,
nie je hodné ani jednej šesťnástiny zo šesťnástiny
blaha z ukončenia lipnutia.

z angličtiny preložil Kunzang, zdroj: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.2.02.than.html


Žiadne komentáre: