streda 21. januára 2009

Sakkara Sutta

z Pálí preložil Thanissaro Bhikkhu

Počul som, že pri jednej príležitosti sa zdržiaval Požehnaný blízko Savatthi v Džétovom háji, v Anathapindikovom kláštore. Nuž v tom čase bol Požehnaný uctievaný, vážený, ctený, zbožňovaný, vzdávali mu poctu, bol príjemcom rúch, jedla, ubytovania a lekárskych potrieb pre chorých. Komunita mníchov bola tiež uctievaná, vážená, ctená, zbožňovaná, vzdávali jej poctu, bola príjemcom rúch, jedla, ubytovania a lekárskych potrieb pre chorých. Ale potulní príslušníci iných škôl neboli uctievaní, vážení, ctení, zbožňovaní, nevzdávali mu poctu, ani neboli príjemcami rúch, jedla, ubytovania a lekárskych potrieb pre chorých. Tak potulní príslušníci neschoní vystáť úctu preukazovanú Požehnanému a komunite mníchov, keď videli mníchov v dedine, či v lese, urážali ich, nadávali im, provokovali a trápili ich nezdvorilými a hanlivými slovami.

Potom šlo mnoho mníchov za Požehnaným a pri príchode, sa mu poklonili, usadli na stranu. Ako tam sedeli, povedali požehnanému: "V súčasnosti je Požehnaný uctievaný, vážený, ctený, zbožňovaný, vzdávajú mu poctu, je príjemcom rúch, jedla, ubytovania a lekárskych potrieb pre chorých. Komunita mníchov je tiež uctievaná, vážená, ctená, zbožňovaná, vzdávajú jej poctu, je príjemcom rúch, jedla, ubytovania a lekárskych potrieb pre chorých. Ale potulní príslušníci iných škôl nie sú uctievaní, vážení, ctení, zbožňovaní, nevzdávali mu poctu, ani nie sú príjemcami rúch, jedla, ubytovania a lekárskych potrieb pre chorých. Tak potulní príslušníci neschoní vystáť úctu preukazovanú Požehnanému a komunite mníchov, keď vidia mníchov v dedine, či v lese, urážajú ich, nadávajú im, provokovajú a trápia ich nezdvorilými a hanlivými slovami."

Potom s uvedomením si významu toho, Vznešený pri tej príležitosti zvolal:

Keď ste v kontakte s potešením, či bolesťou
v dedine, či v lese,
nemali by ste za to viniť
seba ani druhých.
Kontakty tvoria kontakty
na základe pocitu zisku.
Kde niet pocitu zisku,
s čím by sa kontakty kontaktovali?*

Z angličtiny preložil Kunzang, zdroj: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.2.04.than.html

*Pozn. prekladateľa: zmysel týchto slov je ten, že keď má niekto pocit, že je urážka, či chvála smerovaná na neho a teda ju získal, vznikne s ňou kontakt a ten spôsobí pocit bolesti, či potešenia. Ale keď ten niekto nemá pocit, že je to smerované na neho, resp. urážku, či chválu neprijíma, akú môže potom pociťovať bolesť, či potešenie?

Žiadne komentáre: