štvrtok 24. mája 2007

Pieseň, ktorá rozjasňuje pamäť

(Džigten Sumgön)

Pieseň, ktorá rozjasňuje pamäť

Od Pána Džigten Sumgöna

Raz, keď sa Džigten Sumgön zdržoval v Drikung Tile, zhromaždil žiakov na lúke za kláštorom a požiadal ich, aby predviedli ukážku svojich zázračných síl. Všetci až na jedného boli schopní vyplniť Guruovo prianie a tento žiak, Rinčhen Drak, odrazu zomrel od hanby. Keď sa hrobári pokúšali rozsekať jeho telo, aby ním nakŕmili supov, to sa ostriu noža nepoddalo. Džigten Sumgön namieril svoju vychádzkovú palicu na srdce mŕtvoly a zaspieval túto pieseň:

Skláňam sa k nohám slávneho Phagmo Drupu.
Počúvaj, Rinčhen Drak, syn môj,
Ka! V čase smrti?

Svetské aktivity sú klamstvom.
Osem svetských dhariem[1]
je ako farba dúhy.
Myslíš, že sa na ne môžeš spoľahnúť?

Keď vidíš rozchod zhromaždených priateľov,
náklonnosť príbuzných a priateľov je klamstvom[2].
Úprimné slová sú ako ozvena.
Myslíš, že sa na ne môžeš spoľahnúť?

Keď vidíš vzrast a úpadok štyroch elementov tela,
je ilúzia sily a schopností tiež klamstvom.
Jarný kvietok mladosti?
Myslíš, že sa na neho môžeš spoľahnúť?

Keď vidíš hromadenie a spotrebovanie bohatsva,
sú lipnutie a nazhromaždenie tiež klamstvom.
Jedlo a bohatsvo sú ako rosa na tráve.
Myslíš, že sa na ne môžeš spoľahnúť?

Keď vidíš utrpenie zrodu a smrti,
je šťastie družiny bohov a ľudí tiež klamstvom.
Radosť a utrpenie kolesa samsáry?
Myslíš, že sa na ne môžeš spoľahnúť?

Pre bódhičittu – otca a strom[3]
sú predsudky žiakov klamstvom.
Necnostní a zavádzajúci priatelia?
Myslíš, že sa na nich môžeš spoľahnúť?

Keď chápeš, že všetky cítiace bytosti sú tvojimi rodičmi,
je pripútanosť k egoizmu klamstvom.
Šrávakovia? Vozidlo seba vyslobodenia?
Myslíš, že sa na nich môžeš spoľahnúť?

Keď sa presvedčíš o príčine a následku karmy,
je inštrukcia o neúsilí klamstvom[4].
Hrom bez dažďa na jasnej oblohe?
Myslíš, že sa na ňho môžeš spoľahnúť?

Pre gurua, ktorý má realizáciu a požehnanie,
sú prekážky márov a chyby klamstvom.
Bľabotať priania ako papagáj?
Myslíš, že sa na to môžeš spoľahnúť?

Keď uskutočníš prirodzenosť mysle,
sú tri neobmedzené kalpy tiež klamstvom.
Klamlivé vozidlo relatívnej pravdy?
Myslíš, že sa na neho môžeš spoľahnúť?

Na cintoríne Ten Čhak Gang[5] , si smutný, že si sám? Keďže nič netrvá a všetko musí zomrieť, nebuď pripútaný, Rinčhen Drak. Ak je tvoja myseľ stále pripútaná, prenes ju do srdca gurua.

Telo Rinčhen Draka potom rozrezali a zistili, že obsahuje množstvo relikvií. Bolo ich tak veľa, že ich museli pozmetať metlami.

Poznámky a preklad z tibetčiny do angličtiny urobil Khenpo Končhog Gjalcchän rinpočhe. Z angličtiny preložil Kunzang.


[1] Záujem o zisk a stratu, pôžitok a bolesť, slávu a zabudnutie, chválu a hanu

[2] To neznamená, že cítiace bytosti necítia k sebe skutočnú náklonnosť, ale že vzťahy sú pominuteľné a netreba na nich lipnúť ako na niečom skutočne existujúcom.

[3] Tu sa bódhičitta, ktorá je bez predsudkov, prirovnáva k stromu, ktorý poskytuje úkryt a k ochraňujúcemu otcovi.

[4] Pokročilé učenie vo Vadžrajáne, ktoré môže viesť k ľahostajnosti, ak je nesprávne pochopené.

[5] Citorín, kde sa stal tento zázrak sa potom volal Ten Čhak Gang („Hromadenie relikvií“). Tam Džigten Sumgön otvoril mandalu pre očistu nižších ríš, ktorú umiestnil pod veľkú kamennú dosku. Pod tou doskou tiež vytvoril svetlo, ktoré bude horieť do konca kalpy a ktoré prináša úžitok mysliam tých, ktorých telá tam prinesú a oslobodzuje ich od zrodu v nižších ríšach.

Anglický text je možné nájsť na: Buddhist library

Žiadne komentáre: