piatok 4. mája 2007

Sútra o poznaní času smrti

(Bódhisattva Akášagarbha)

V sanskrte: Árja atadžňána náma mahájána sútra
V tibetčine: ‘Phags pa ‘da’ ka na je šes še bja ba theg pa čen po’i mdo
V slovenčine: Sútra o poznaní času smrti


Poklona všetkým Buddhom a bódhisattvom.

Tak som raz počul, keď Vznešený prebýval v paláci kráľa dévov v Akaništhe a učil Dharmu celé zhromaždenie. Po tom, čo sa Akášagarbha poklonil Vznešenému, urobil takúto prosbu:
“Vznešený, ako by mal bódhisattva vidieť myseľ v čase smrti?”

Potom, Vznešený odpovedal:

“Akášagarbha v čase, keď bódhisattva zomrie, on alebo ona by mali meditovať na poznanie času smrti. Toto poznanie je: keďže všetky javy sú čistej prirodzenosti, je myšlienka o neexistencii javov najlepšou meditáciou. Keďže všetky javy su neuchopiteľné a žiarivo jasné, myšlienka, ktorá sa vôbec nepripútava k veciam je najlepšou meditáciou. Pretože uskutočnenie mysle je múdrosťou, myšlienka, ktorá nehľadá Buddhovstvo je najlepšou meditáciou.”

Vznešený vyslovil tieto verše:

"Keďže všetky javy sú prirodzene čisté,
medituj na myšlienku o neexistencii vecí.
S bódhičittou,
medituj na myšlienku veľkého súcitu.
Prirodzená neuchopitelnosť, žiarivá jasnosť,
medituj bez akejkoľvek pripútanosti.
Myseľ je príčinou vzniku múdrosti,
nehľadaj Buddhovsvto nikde inde."

Tak prehovoril Vznešený a celé zhromaždenie, bódhisattva Akášagarbha a ďalší sa veľmi potešili a chválili slová Vznešeného.

Tak končí Sútra poznania času smrti

Z tibetského jazyka do angličtiny preložil prekladateľ Kunga Namdrol (Malcolm Smith).

(source of the púicture: http://www.e-sangha.com/alphone/hhz/hhz.html)

Žiadne komentáre: