utorok 15. mája 2007

Prosba k Düsum Khjenpovi

(Mikjö Dordže, 8.Karmapa)

Po tom, čo mal vo veku 32 rokov 8. Karmapa v sne víziu 1.Karmapu Düsum Khjenpu, napísal toto vyrozprávanie a prianie:

Pamätám si otca, pamätám si Buddhu troch časov.
Pamätám si otca, pamätám si Düsum Khjenpu.
Pamätám si otca, pamätám si Karma Kagjü.
Pamätám si otca, pamätám si divy Línie praxe.

Tak dlho som sa bezcieľne potuloval samsárou.
Najdrahší láma, tak dlho si ma prijímal do svojej láskavosti;
napriek tvojmu prijatiu som aj tak veľmi skazený ilúziami.
Ako len môžem čo i len počuť tvoje meno, najdrahší láma?

Tento raz som sotva získal toto ľudské telo,
vstúpil som do brány tvojich učení, najdrahší láma,
do tvojích úplne čistých učení, najdrahší láma.
Vstúpiac do tvojích autentických učení
som nielen neponúkol žiadnu prax,
ale tiež mám zlú karmu z ničenia tvojich učení.

Tomuto divochovi, ktorý sa chváli materiálnymi vecami,
si odhalil svoju zázračnú podobu.
Opäť si ma raz prijal.
Keď som videl, že tvoja láskavosť je neobmedzená,
skrsla vo mne, ktorý som ešte hlúpejší než vôl,
neprekonateľná túžba.

Odo dňa, keď ma porodila moja matka až do teraz,
som urobil len jednu zmysluplnú vec.
Tá nevznikla z môjho osobného úsilia,
ale z tvojej hlbokej buddhovskej aktivity.
Keďže je toto mimo samsárických zámerov,
chápem, že táto vízia je zázrakom prekračujúcim myseľ.
Chápem, že z nej vznikla dôvera.

Ak urobím túto prosbu, i to samo o sebe je dosť:
Si skutočným džecünom, ktorý spĺňa priania.
Hoci nemôžem niesť bremeno
tvojich čistých učení, najdrahší láma,
len tým, že sa k tebe obrátim, pane, s takou túžbou
a len tým, že sa neobraciam na nesprávnu stranu,
som získal transmisiu zmyslupnej aktivity.
Ponúkam túto transmisiu džecün guruovi,
ktorého láskavosť je neobmedzená ako priestor.

A takto som robil priania.

Z anglického jazyka preložil Kunzang, anglický text je možné nájsť na: Kagyu Asia

(source of the picture: http://www.kagyu-asia.com)

Žiadne komentáre: