pondelok 22. júna 2009

Rada, jak naše chyby vyjdou najevo

Ňala Päma Düdul

Namo guru!
Klaním se před dovršeným guruem vidjádharou---
Požehnej mi, ať pět jedů mé mysli je přivedeno na stezku!
Nakolik jsme eliminovali temnotu nevědomosti,
vyjde najevo kdykoliv navečer uleháme k spánku.
Nakolik jsme zhasili plameny hněvu,
vyjde najevo kdykoliv jsme slovně uraženi.
Nakolik jsme snížili horu arogance,
vyjde najevo, kdykoliv jsme pochváleni těmi, kdo jsou méně učení.
Nakolik vyschlo jezero touhy,
vyjde najevo kdykoliv strávíme čas s nádhernou dívkou.
Nakolik se zklidnilo tornádo závisti,
vyjde najevo kdykoliv naši rivalové získají výhody.
Nakolik jsme se zbavili tuhého svazku lakoty,
vyjde najevo kdykoliv získáme nějaké materiální bohatství.
Nakolik vykvetla kytice naší disciplíny,
vyjde najevo kdykoliv jsme mezi obyčejnými lidmi.
Nakolik jsme odění v brnění trpělivosti,
vyjde najevo kdykoliv náhle udeří překážky.
Nakolik jsme rozvinuli svou píli,
vyjde najevo kdykoliv se snažíme o dovršení nějakého skvělého činu.
Nakolik jsme dobyli pevnost meditace,
vyjde najevo kdykoliv nás přepadne skutečná nemoc.
A nakolik jsme zaostřili meč moudrosti,
vyjde najevo kdykoliv povstanou a rozvinou se rušivé emoce.
Toto učení ohledně toho, jak naše chyby vyjdou najevo,
složil starý žebrák zvaný Düdul
jako odpověď na dotazy mnoha studentů.
Nechť se skrze tyto zásluhy všechny bytosti zcela osvobodí ode svých chyb!

Z http://www.lotsawahouse.org přeložil Tírthan.

Žiadne komentáre: